Mens

We brengen een groot gedeelte van onze tijd door op het werk. Een vertrouwde en veilige werkomgeving is daarom iets waar we met zijn allen naar streven. Het is belangrijk dat we met respect voor en met elkaar moeten kunnen werken. Om dit te kunnen behouden en kracht bij te zetten heeft Verstegen een actief beleid opgesteld. U kunt hierbij denken aan het voorkomen van seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, pesten op de werkvloer, waarborgen van veiligheid op de werkplek en het verminderen van de werkdruk.

Verstegen investeert in haar medewerkers. Als onderdeel van MVO draagt Verstegen op de volgende punten haar steentje bij in het deelgebied 'Mens'.

Cultuur & Groeimogelijkheden

Cultuur
Er is een grote diversiteit in culturen onder de medewerkers van Verstegen Spices & Sauces. Er werken mensen van meer dan 25 verschillende nationaliteiten bij Verstegen. Bij Verstegen krijgt iedereen gelijke kansen, van sollicitatie tot aan promotie. Uitsluitend de capaciteiten van mensen zijn leidend in de beoordeling.

Ongeveer 2/3 van de medewerkers op de productieafdelingen hebben Nederlands niet als moedertaal. Ook op diverse leidinggevende posities werken mensen die van origine niet uit Nederland afkomstig zijn. Verstegen heeft als kwaliteitsnorm dat elke medewerker de Nederlandse taal moet kunnen beheersen. Mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersten hebben de mogelijkheid gekregen om een cursus te volgen.

Groeimogelijkheden
Verstegen investeert veel in haar medewerkers. Verstegen biedt haar medewerkers diverse mogelijkheden op het gebied van cursussen en trainingen om hun talenten verder te ontplooien. Dit uit zich vooral in het feit dat veel medewerkers heel ver zijn gegroeid binnen de organisatie. Veel medewerkers zijn doorgegroeid naar leidinggevende functies. Verstegen gelooft meer in de mens zelf dan in papieren. 

Sociaal beleid

We brengen een groot gedeelte van onze tijd door op het werk. Een vertrouwde en veilige werkomgeving is daarom ook iets waar we met zijn allen naar streven. Het is belangrijk dat we met respect voor elkaar moeten kunnen werken binnen Verstegen. Zowel de werkgever als de werknemer moeten ervoor zorgen dat we dit groot goed moeten behouden.

Om dit te kunnen behouden en kracht bij te zetten dient er een beleid binnen de organisatie te zijn ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting. U kunt hierbij denken aan het voorkomen en/of verminderen van seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, pesten op de werkvloer en het verminderen van de werkdruk etc.

Daarom heeft Verstegen in samenwerking met de arbogroepcommissie en OR een beleid opgesteld om de psychosociale arbeidsbelasting zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken. Hierin worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld, veiligheid op de werkplek, etc. Op deze manier zorgt Verstegen niet alleen voor haar medewerkers maar ook voor een goede sfeer op de afdelingen.