Vierde container met de mooiste witter peper

Hij komt er aan!

De vierde container met de mooiste witte peper komt er aan. De mooiste want witte Muntok peper van het eiland Bangka heeft de beste smaak en kleur. De mooiste omdat alle boeren deel uit maken van het duurzaamheidsprogramma van Verstegen. De 37 boeren kennen we allemaal bij naam. We weten hoeveel peperplanten ze hebben en hoeveel ze geoogst hebben. En het goede nieuws is dat dat steeds meer wordt want ze hebben allemaal deelgenomen aan een training. Tijdens zo’n training is er aandacht geweest voor Good Agricultural Practices en het zelf maken van mest. Deze mest, gemaakt van koeienurine en geitenmest, is goedkoper en beter voor het milieu. De boeren zien hun opbrengsten stijgen en dus hun inkomen en dat is gunstig voor iedereen. De vierde container met de mooiste witte peper komt er aan en er zullen er nog velen volgen.